Service & Reparation av ventilationsaggregat  

Vi kan självklart reparera & Serva aggregaten
vi säljer reservdelar till!

Ett urval av våra tjänster:

  • Service och filterbyte ventilationsaggregat
  • Felsökning och reparationer ventilationsaggregat
  • Rengöring av ventilationskanaler
  • Injustering av luftflöden 
  • Omdragning av ventilationskanaler 
  • Flytt av aggregat och aggregatbyten 
  • Nyinstallationer av aggregat och kanalsystem 

Energi & Fastighetsteknik AB med ditt inomhusklimatet i fokus har vi sedan starten 1993 förbättrat ventilationen i 1000-tals bostäder.

​Vi har i närmare 25 år installerat och servat ventilationssystem till alla typer av enfamiljshus, lägenheter och industrifastigheter. 

Vi utför alltifrån mindre servicearbeten till större installationsentreprenader och innehar erforderliga tillstånd, certifikat, utbildningar och försäkringar.
​Våra kunder som vi vänder oss till är bostadsrättsföreningar, bygg och fastighetsbolag samt till privatpersoner.

Vill du veta mer om oss? Klicka här för att komma till vår hemsida

 

 

                                                     Återförsäljare och Certifierad partner Fläkt WoodsÅterförsäljare och Certifierad partner Flexit           Återförsäljare och Certifierad partner Systemair